Waxed Koord - turquoise
0.5 mm - 5 meter
0,99
Waxed Koord - lichtgroen
0.5 mm - 5 meter
0,99
Waxed Koord - oranje
0.5 mm - 5 meter
0,99
Waxed Koord - geel
0.5 mm - 5 meter
0,99
Waxed Koord - rood
0.5 mm - 5 meter
0,99
Waxed Koord - donkerbruin
0.5 mm - 5 meter
0,99
Waxed Koord - bruin
0.5 mm - 5 meter
0,99
Waxed Koord - lichtblauw
0.5 mm - 5 meter
0,99
Waxed Koord - paars
0.5 mm - 5 meter
0,99
Waxed Koord - fuchsia
0.5 mm - 5 meter
0,99
Waxed Koord - lichtroze
0.5 mm - 5 meter
0,99
Waxed Koord - zwart
0.5 mm - 5 meter
0,99
Waxed Koord - wit
0.5 mm - 5 meter
0,99